Kadra pedagogiczna

mgr Alina Krupa – dyrektor szkoły

mgr Aftyka Hanna – nauczyciel języka angielskiego

mgr Bogucka Marzena- nauczyciel przedszkola

mgr Gryta Elżbieta – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, bibliotekarz

lic. Jakóbczyk Małgorzata – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

mgr Karpińska Elżbieta – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

lic. Kowalska Małgorzata- logopeda

mgr Micek Hanna– nauczyciel religii

mgr Węgorowska Anna – nauczyciel kształcenia zintegrowanego oraz plastyki i muzyki

mgr Jedut Dorota- psycholog